Ὁπλίτης (Hoplites) – Παραμαινομένη (Paramainomeni) (2024)Band – Ὁπλίτης (Hoplites)
Album – Παραμαινομένη (Paramainomeni)
Year – 2024
Genre – Progressive Metal / Black Metal / Avant-Garde Metal
Country – China
Web – Bandcamp
Quality – MP3 CBR 320 KBPS

Tracklist:
1. Μῆνιν ἄειδε, θεὰ παραμαινομένη ἐμοῦ… 10:14
2. Παραδειγματιζομένη μουσική 08:36
3. Ἡ τῶν λυσσημάτων ἄγγελος 10:15
4. Συμμαινόμεναι Διονύσῳ Ἐλευθέριῳ 10:01
5. Συμμιαινόμεναι Διονύσῳ Ἐλευθέριῳ 06:43
6. Ἄπαυστα θεία μανία 06:43Mediafire / KatFile

Leave a Reply

Your email address will not be published.